Darmowe konto bankowe nie takie darmowe

Zmniejszanie wydatków na usługi, które jesteśmy zmuszeni wykupić, jest działaniem normalnym. Nic zatem dziwnego, że większość osób posiadających konta bankowe, bądź ich akurat poszukująca, jest zainteresowana kontami darmowymi. Warto jednak wiedzieć, ile warunków bezpłatności kryje się pod ‘gwiazdkami’.

Sytuacja rynkowa oraz chęć zwiększenia swoich dochodów powodują, że banki nie zawsze tak chętnie chcą udostępniać darmowe konta bankowe. Nawet jeśli reklama danej oferty zapewnia o braku opłat i prowizji, konieczne staje się dokładne zapoznanie z umową bankową, która może przewidywać brak opłat jedynie w pewnych warunkach.

Bezpłatne prowadzenie rachunku

Jedną z zachęt stosowanych przez banki jest bezpłatne prowadzenie rachunku bankowego, czyli brak opłat za jego posiadanie i podstawowe usługi związane z rozliczaniem salda konta. Często jednak ta możliwość jest warunkowa, a warunkiem jest comiesięczny wpływ na konto kwoty powyżej wyznaczonego przez bank dolnego limitu. Najczęściej przyjmuje on wartość pomiędzy 1000 a 1500 zł, lecz są również banki, które wymagają wpływu powyżej 2 tys. zł.

Bezpłatne wydanie i posiadanie karty płatniczej

Karta płatnicza jest ważnym elementem umożliwiającym zarządzanie i korzystanie z konta bankowego. Jest niemal niezbędna, jeśli dane konto bankowe stanowi konta podstawowe. Jedynie dla drugiego bądź trzeciego konta można ją pominąć. O ile informacja na temat bezpłatnego wydania karty płatniczej zazwyczaj jest wiążąca, tak jej obsługa już taka być nie musi. Podobnie jak opłata za prowadzenie rachunku, opłata za kartę płatniczą może nie być naliczana pod warunkiem aktywnego korzystania z tej karty. Rozwiązania są różne. Jedne banki definiują warunek za pośrednictwem minimalnej kwoty, na jaką należy wykonać płatności kartą. Inne wykorzystują określoną liczbę transakcji.

Bankomaty bez prowizji

Korzystanie z bankomatów jest jednym z najszybszych sposobów na wypłacenie gotówki z konta bankowego. Jednak o ile za korzystanie z bankomatów własnego banku nie obciąża się rachunku, tak za korzystanie z obcego bankomatu może być już różnie. Bankomaty bez prowizji są szczególnie ważne, jeśli w pobliżu domu lub miejsca pracy brakuje odpowiedniego bankomatu, natomiast dostępne są inne. Opłaty za korzystanie z obcych bankomatów mogą być naliczane w różny sposób, a informacja ta jest bardzo ważna dla minimalizowania kosztów. Stała opłata, o określonej wysokości, daje możliwość łatwego kontrolowania kosztów. jednak opłata procentowa może oznaczać znaczne uszczuplenie środków finansowych zgromadzonych na koncie, jeśli w danym miesiącu zaistniała konieczność wypłaty większej sumy przy użyciu obcego bankomatu.

Polecenia zapłaty

Gdy już klient banku zostanie usatysfakcjonowany brakiem opłat za prowadzenie rachunku i obsługę karty płatniczej, może się okazać, że bank życzy sobie spore kwoty od każdego wykonanego polecenia zapłaty, zlecenia stałego, ustanowienia odbiorców przelewów, czy zmianę ich danych. I jest tak niezależnie od tego, czy płatności dokonuje się w placówce banku, czy samodzielnie za pośrednictwem zdalnych kanałów.

Konto internetowe / obsługa w placówce

Obecnie na rynku dostępne są konta bankowe wirtualne, jak i konta tradycyjne z możliwością dostępu do rachunku poprzez kanały zdalne, między innymi konta internetowe. W zależności od wybranego modelu skupiającego się na rozwiązaniach tradycyjnych, bądź nowoczesnych, drugi typ dostępu może okazać się odpłatny. W przypadku kont tradycyjnych, może zostać naliczona opłata za konto internetowe, ułatwiające korzystanie z własnych środków finansowych. Natomiast w przypadku kont wirtualnych, obsługa w placówce bankowej może okazać się nazbyt kosztowna.

Oprócz wymienionych powyżej sposobów na wydobycie z kieszeni klienta dodatkowych opłat, banki stosują również inne rozwiązania. Wśród nich można wymienić czasowe zwolnienie z opłat w okresie promocyjnym, ubezpieczenia kart płatniczych, opłaty za przeniesienie konta, także w obrębie wybranego banku. Przed podpisaniem umowy konieczne staje się zapoznanie z wszystkimi proponowanymi opłatami w tabeli opłat i prowizji. W przeciwnym wypadku można mieć już pretensje już tylko do siebie o zbyt wysokie koszty związane z rachunkiem bankowym.