Jak dopasować konto bankowe?

Posiadanie konta bankowego stało się dziś normalnością. Jest przydatne, a nawet potrzebne w wielu sytuacjach życiowych. Dzisiejsze banki oferują różnorodną gamę konta bankowych, różniących się pomiędzy sobą funkcjonalnością i skalą opłat związanych z prowadzeniem rachunku. Z tego powodu coraz ważniejsze staje się odpowiednie dopasowanie produktu bankowego, jakim jest konto bankowe. Obecność na rynku sporej oferty różnego rodzaju kont bankowych, różniących się do pewnego stopnia funkcjonalnością i opłatami związanymi z udostępnianiem kolejnych funkcji, wymaga od klienta określenia własnych potrzeb oraz zapoznania się z ofertą bankową w celu zminimalizowania kosztów prowadzenia rachunku.

Własne potrzeby

Świadomy wybór konta bankowego wymaga określenia preferencji w stosunku do konta bankowego. W dobie szerokiego dostępu do Internetu wielu klientów preferuje zdalne kanały dostępu do konta bankowego, wśród których górują konta internetowe. Jednak i dla osób korzystających z zaawansowanych funkcji odmian telefonów komórkowych znajdą się odpowiednie rozwiązania. Dla osób często korzystających z zakupów internetowych, ważnym dodatkiem może okazać się karta płatnicza, umożliwiająca dokonywanie wpłat przez Internet, oraz funkcja szybkich przelewów internetowych. W przypadku braku swobodnego dostępu do sieci, lub zwykłego pozytywnego nastawienia do obsługi w placówkach bankowych, ważne staje się bliskie usytuowanie placówki od miejsca zamieszkania lub pracy. W każdym wypadku, dla głównego konta bankowego obsługiwanego również za pomocą karty płatniczej, istotna jest sieć dostępnych bankomatów, zarówno tych należących do wybranego banku, jak i bezpłatnie udostępnianych bankomatów innych banków.

Produkty powiązane

Choć nie zawsze powiązanie z kontem bankowym innych produktów bankowych jest rozpatrywane w pierwszej kolejności, często stanowią one ważny element analizy. Zarówno kredyty bankowe, jak i lokaty terminowe, a nawet fundusze inwestycyjne, wymagają do obsługi bieżącego rachunku w tym samym banku. Coraz częściej banki proponują preferencyjne oferty dla klientów aktywnie użytkujących swoje bieżące konto bankowe, co może być dodatkowym argumentem dla wybrania danej instytucji.

Koszty prowadzenia rachunku – minimalizacja strat

Minimalizacja kosztów prowadzenia rachunku polega na wyborze konta bankowego, które oferuje najniższe opłaty za najbardziej istotne funkcje dla danego klienta. Najlepszym rozwiązaniem jest darmowe konto bankowe, jednak obecna sytuacja na rynku finansowym wymusiła na bankach wprowadzenie ograniczeń dla takiej formy kont, uzależniając brak opłat od szeregu czynników, głównie mających związek z aktywnym użytkowaniem konta.

Opłata za prowadzenie rachunku może zostać zmniejszona, bądź całkowicie pominięta przy spełnieniu warunku, jakim są comiesięczne wpływy na konto bankowe określonej sumy minimalnej. Opłata za korzystanie z karty płatniczej może być regulowana poprzez minimalną liczbę transakcji bezgotówkowych wykonanych przy jej pomocy, bądź zrealizowania transakcji na kwotę przewyższającą wartość progową. W każdym wypadku nie mają jednak znaczenia wypłaty z bankomatu.

Korzystanie z bankomatów należących dla własnego banku jest bezpłatne. Jednak jeśli w mniejszej odległości od miejsca zamieszkania lub pracy znajdują się bankomaty innych banków, kuszące może stać się skorzystanie z ich pośrednictwa przy wypłacie środków finansowych. W takim przypadku istotne stają się bezpłatne bankomaty, głównie w Polsce, lecz dla osób podróżujących za granicę, również te poza granicami Polski.

Opłata za korzystanie z obcego bankomatu może być naliczana wg określonej stawki, bądź procentowo od wypłacanej kwoty. Minimalizacja kosztów prowadzenia rachunku nie może pominąć zapoznania się z tą informacją, ponieważ skorzystanie z wypłaty przy naliczaniu procentowym może okazać się bardzo kosztowne.

Poza kosztami miesięcznymi, ważne są również opłaty wynikające z ilości wykonywanych transakcji. Opłaty za polecenia zapłaty, zlecenia stałe, oraz ewentualne ustanawianie danych odbiorców przelewów mogą okazać się znaczące w skali miesiąca, jeśli klient wykonuje wiele operacji. Usługi tego rodzaju są zazwyczaj najtańsze w przypadku kont wirtualnych i internetowych, choć te ostatnie, dodawane jako dodatkowy kanał dostępu do tradycyjnego konta, mogą być obciążone opłatą za samo udostępnienie tego kanału.

Wybór konta wirtualnego, czy nastawionego na korzystanie z kanałów zdalnych i samodzielną obsługę, może wiązać się z droższymi usługami świadczonymi w placówkach bankowych. Niektóre banki w celu przyciągnięcia klienta oferują możliwość dodatkowego „zarobienia” pewnej sumy. Tego typu programy mogą obejmować zwrot pewnego procentu od zakupów opłacanych kartą płatniczą, od zakupionego paliwa, bądź wartości opłaconych rachunków. Odpowiednie dopasowanie konta bankowego do własnych potrzeb zazwyczaj umożliwia znaczące zminimalizowanie kosztów, a nawet „zarobienie” drobnej sumy. Wykonanie analizy własnych potrzeb nie jest czasochłonne, a zaoszczędzoną kwotę, która w skali roku może sięgać kilkuset złotych, można wydać w bardziej przyjemny sposób.